Aktualnie pracujemy nad…

1. Opracowaniem dokumentacji technicznej lub koncepcyjnej dla następujących projektów:

  • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Liszki.     
  • Przeprojektowanie istniejącej oczyszczalni ścieków na przepompownię (Świątniki Górne)
  •  „Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1992K wraz z elementami uspokojenia na odcinku od skrzyżowania ulicy Krakowskiej z ul. Bruchnalskiego w Świątnikach Górnych – do skrzyżowania ul. Bruchnalskiego z ul. Sieprawską (skrzyżowanie drogi 1992K z drogą 1946K), opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1943K we Wrząsowicach oraz skrzyżowania drogi powiatowej 2167K w Rzeszotarach”
  • Opracowanie dokumentacji projektowej projektowo- kosztorysowej dla projektu pn. ”Przebudowa drogi powiatowej 1992 K na odcinku od drogi krajowej nr 7 w miejscowości Mogilany do granicy administracyjnej Gminy Mogilany z Gminą Świątniki Górne wraz z przebudową drogi powiatowej 1942 K w miejscowości Konary na odcinku drogi powiatowej 1992K do skrzyżowania z drogą powiatową1946K
  • Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mogilany
  • Opracowanie koncepcji zagospodarowania wybranych terenów i obiektów na terenie gminy Świątniki Górne na cele rekreacyjno – turystyczne.

2. Przygotowaniem publikacji i prezentacji multimedialnej podsumowującej efekty projektu

3. Przygotowaniem warsztatów podsumowujących projekt i określających dalsze kierunki działań partnerstwa

4. Przygotowaniem konferencji podsumowującej projekt

 

.Projekt dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.