Partnerzy projektu

Partnerstwo Podkrakowskiego Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” tworzy 10 współpracujących podmiotów, różnorodnych w wymiarze międzysamorządowym oraz międzysektorowym, tj.:

 
 

Gmina Skawina (lider projektu) – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, adres siedziby: Urząd Miasta i Gminy Skawiny, ul. Rynek 1, 32-050 Skawina , liczba mieszkańców: 42813 osób – dane z 31.12.2011 r.),

 


.

 

Gmina Czernichów– gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w skład której wchodzi 12 sołectw, adres siedziby: Urząd Gminy Czernichów, 32-070 Czernichów 2, liczba mieszkańców: 13731 osób, 


Gmina Liszki– gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, położona bezpośrednio przy zachodniej granicy miasta Krakowa, adres siedziby: Urząd Gminy w Liszkach, 32-060 Liszki 230, liczba mieszkańców: 16267 osób, 


Gmina Mogilany – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, położona wzdłuż drogi krajowej nr 7, adres siedziby: Urząd Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany, liczba mieszkańców: 12663 osób)


Gmina Świątniki Górne – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, adres siedziby: Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. K. Bruchnalskiego 15, 32-040 Świątniki Górne, liczba mieszkańców: 9402 osób),


Powiat Krakowski– powiat w województwie małopolskim, w skład którego wchodzi 17 gmin: 5 gmin miejsko-wiejskich, czyli Krzeszowice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne oraz 12 gmin wiejskich, tj. Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki; powiat krakowski graniczy z powiatami: bocheńskim, chrzanowskim, Krakowem - miastem na prawach powiatu, miechowskim, myślenickim, olkuskim, proszowickim, wadowickim oraz wielickim; adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Krakowie, Al. J. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, liczba mieszkańców: 261857 osób)

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa” - stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin: Czernichów, Mogilany, Skawina i Świątniki Górne, adres siedziby: ul. Żwirki i Wigury 23, 32-050 Skawina,


Galicyjska Izba Gospodarcza – organizacja samorządu gospodarczego, reprezentująca interesy zrzeszonych przedsiębiorców wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz wobec innych instytucji, których funkcjonowanie wywiera wpływ na warunki działalności przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie; adres siedziby: ul. Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne,


Podkrakowska Izba Gospodarcza– organizacja zrzeszająca ponad 200 podmiotów gospodarczych, której celem jest reprezentowanie interesów przedsiębiorców, rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej, podtrzymywanie zaufania do instytucji własności prywatnej i rynku, upowszechnianie tradycyjnej etyki pracy i interesu oraz przyczynianie się tą drogą do poprawy ekonomicznej sytuacji mieszkańców regionu; adres siedziby: ul. Rynek 12, 32-050 Skawina,Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
– państwowa uczelnia wyższa w Krakowie, pierwszy Uniwersytet Rolniczy w Polce, czerpiący z dziedzictwa intelektualnego i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego., adres siedziby: Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków.

 Projekt dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.