Relacja z konferencji podsumowujacej projekt

(Relacja TV Skawina)

W dniu 16 grudnia 2016 r. w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Razem Blisko Krakowa – zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego”.

Zgromadzonych gości powitał Pan Paweł Kolasa, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina. Konferencję zaszczycili swoją obecnością:

  • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju  -  Pan Paweł Chorąży,
    Marszałek Województwa Małopolskiego -  Pan Jacek Krupa
    Wicewojewoda Małopolski – Pan Piotr Ćwik
  • Zastępca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich Pan Tomasz Potkański
  • Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta Krakowa Pan Jacek Woźniak

W konferencji udział wdzięki także:

Włodarze gmin: Czernichów, Mogilany, Liszki i Świątniki Górne, Zabierzów oraz  
przedstawiciele: Zarządu Powiatu Krakowskiego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Galicyjskiej Izby Gospodarczej, Podkrakowskiej Izby Gospodarczej oraz Lokalnej Grupy Działania „Blisko Krakowa”

W pierwszej części konferencji  odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia dotyczącego współpracy Gmin i Powiatu Krakowskiego w zakresie Obszaru Funkcjonalnego „Razem Blisko Krakowa” 

Porozumienie jest potwierdzeniem woli bezterminowej współpracy funkcjonalnej w solidarnym i równoprawnym partnerstwie 6 gmin i powiatu krakowskiego. Współpraca ta jest jednym z bezpośrednich efektów projektu "Razem Blisko Krakowa – zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego". Porozumienie ustanawia strukturę partnerstwa która jest elastyczna i kilkupoziomowa, co oznacza, że faktyczne partnerstwo sygnowane przez 7 JST (6 gmin i powiat) będą tworzyć tzw. trzon partnerstwa, natomiast będzie ono współpracować z różnymi przedstawicielami środowisk społecznych, naukowych, gospodarczych, politycznych, administracyjnych i innych w zależności od określonych uwarunkowań i potrzeb. 

W trakcie drugiej części konferencji zaproszeni goście wygłosili prelekcje dotyczące:

Obszarów Funkcjonalnych w polityce rozwoju – wymiar europejski i krajowy – Pan Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Roli partnerstw gmin w realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego (pobierz) – Pan Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego

Obszar funkcjonalny a rozwój Metropolii Krakowskiej (pobierz) – Pan Jacek Woźniak, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Krakowa

Wniosków z realizacji projektów partnerskich (pobierz) – Pan Tomasz Potkański, Zastępca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji (Fot. D. Tylek) i filmowego podsumowania konferencji (relacja TV Skawina). Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją przedstawiającą najważniejsze efekty realizacji projektu.Projekt dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.