Kolejne efekty realizacji projektu

Realizowany od 2014 r. projekt "Razem Blisko Krakowa – zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego" przynosi kolejne efekty dla obszaru gmin: Czernichów, Mogilany, Liszki, Skawina i Świątniki Górne. W wyniku realizacji projektów w latach 2014/15 powstało wiele dokumentów planistycznych w tym Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” (wszystkie dokumenty znajdują się w zakładce „efekty projektu”). Dokumenty te powstawały przy szerokim udziale społeczności lokalnej oraz zostały zatwierdzone przez wszystkie Rady Gmin.  Dzięki zaplanowaniu kierunków działań w drugiej połowie 2015 roku rozpoczęła się kolejna faza projektu, czyli rozpoczęcie prac projektowych nad wybranymi inwestycjami. Dokumentacja koncepcyjna i projektowa będzie służyła realizacji wielu inwestycji oraz pozwoli na pozyskanie w najbliższych latach środków z funduszy europejskich. Do najważniejszych dokumentów jakie powstały w ostatnim czasie można zaliczyć:

  • Koncepcję zaopatrzenia w wodę w Gminie Liszki i dokumentację projektową dla budowy kanalizacji w gminie Mogilany
  • Dokumentację projektową modernizacji energetycznej dziewięciu budynków użyteczności publicznej w gminach Mogilany i Czernichów
  • Koncepcję rozwoju stref gospodarczych w gminach Liszki i Skawina
  • Programy rewitalizacyjne dla gmin Skawina i Czernichów, w gminie Skawina w ramach zadania zaktualizowano we wszystkich sołectwach plany odnowy miejscowości.

Aktualny wykaz realizowanych w ramach projektu zadań znajduje się w zakładce „zrealizowane zadania

W najbliższych miesiącach planowane jest zakończenie prac na kilkoma dokumentami dotyczącymi rozbudowy sieci kanalizacyjnej, przebudowy dróg a także programów rewitalizacyjnych, wykaz aktualnie prowadzonych prac znajduje się w zakładce „aktualnie pracujemy nad…Projekt dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.