Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Zachęcamy do zapoznania się z interaktywną mapą aktywności organizacji pozarządowych:

http://ngo.bliskokrakowa.pl/

Mapa aktywności organizacji pozarządowych stanowi narzędzie, którego zasadniczym celem jest pełny opis społeczności lokalnej pod względem aktualnej i potencjalnej partycypacji społecznej mieszkańców we wszystkich ważnych procesach społecznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych danej wspólnoty.

Mapa powstała w formie interaktywnego portalu internetowego, stanowiącego płaszczyznę współpracy, wymiany informacji i promocji środowiska pozarządowego oraz samorządowego.

Portal ma charakter otwarty – każda zainteresowana organizacja może zaistnieć w jego ramach. W tym celu należy pobrać, wypełnić i odesłać na wskazany adres ankietę, która znajduje na stronie: http://ngo.bliskokrakowa.pl/ankieta

.Projekt dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.