Ostateczne wersje dokumentów wykonawczych do Zintegrowanego Programu Aktywizacji i Partycypacji Społecznej

 

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z treścią dwóch dokumentów wykonawczych (procedura konsultacji oraz zasady współpracy) do Zintegrowanego Programu Aktywizacji i Partycypacji Społecznej, na terenie obszaru funkcjonalnego „Blisko Krakowa”. Dokumenty te są efektem pracy konwentu i zostały przygotowany przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.

Do pobrania:

Procedura dialogu i konsultacji społecznych

Zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych

 

.Projekt dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.