Zintegrowana Strategia Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy - wersja ostatateczna

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z treścią Zintegrowanej Strategii Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy na terenie obszaru funkcjonalnego „Blisko Krakowa”. Dokument ten jest efektem pracy konwentu (podsumowanie prac) i został  przygotowany przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.

do pobrania:

Zintegrowana Strategia Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy

Raport diagnostyczny

Bilans kompetencji dla obszaru funkcjonalnego „Blisko Krakowa”

 

.Projekt dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.