Zintegrowana Strategia Rozwoju Oferty Czasu Wolnego - wersja ostateczna

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z treścią Zintegrowanej Strategii Rozwoju Oferty Czasu Wolnego na terenie obszaru funkcjonalnego „Blisko Krakowa”. Dokument ten jest efektem pracy konwentu  i został przygotowany przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.

 

do pobrania:

 

Zintegrowana Strategia Rozwoju Oferty Czasu Wolnego - wersja pdf

Raport diagnostyczny do strategii - wersja pdf

 

 

.Projekt dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.