Relacja ze spotkania konwentu ds. Zintegrowanej Strategii Rozwoju Oferty Czasu Wolnego

10 kwietnia br., tradycyjnie już w odrestaurowanym Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie, odbyło się kolejne spotkanie w ramach opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Oferty Czasu Wolnego. Strategia ma na celu wykreowanie spójnej oferty turystyczno-rekreacyjnej, bazującej na zasobach przyrodniczych i kulturowych obszaru funkcjonalnego oraz wzmacnianie procesów służących ochronie środowiska.

W trakcie spotkania p. Daniel Wrzoszczyk, Prezes Zarządu LGD „Blisko Krakowa”, zaprezentował dotychczasowe działania LGD w zakresie tworzenia oferty rekreacyjnej gmin: Czernichów, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne. Oferta ta opiera się na dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym tych gmin.

Następnie przedstawione zostały ostateczne, zweryfikowane pomiędzy sesjami strategicznymi wyniki analizy SWOT, a uczestnicy warsztatu zostali poproszeni o indywidualne zrangowanie czynników analizy SWOT wg przygotowanego modelu oceny.

Po krótkiej przerwie, przedmiotem dyskusji i prac warsztatowych stała się analiza wyzwań rozwojowych dla obszaru funkcjonalnego „Blisko Krakowa” w obszarze kreowania oferty czasu wolnego i ochrony środowiska. Wypracowany materiał stanie się podstawą dla określenie priorytetowych obszarów rozwoju i określenia celów strategicznych do 2020 roku.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 22 kwietnia br

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

 

Do pobrania:

Prezentacja - Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru LGD Blisko Krakowa do tworzenia oferty rekreacyjnej

.Projekt dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.