Zakończono prace nad Zintegrowanym Programem Aktywizacji i Partycypacji Społecznej na obszarze funkcjonalnym „Blisko Krakowa”

Z przyjemnością prezentujemy kolejny efekt projektu. Zintegrowany Program Aktywizacji i Partycypacji Społecznej na obszarze funkcjonalnym „Blisko Krakowa” stanowi uszczegółowienie Zintegrowanej Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” i określa główne kierunki działań w takich obszarach jak: wzmocnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji lokalnych, usprawnienie i upowszechnienie procesu konsultacji społecznych na terenie obszaru funkcjonalnego oraz kreowanie aktywności obywatelskiej i liderów lokalnych
W najbliższym czasie planowane jest przyjęcie Programu przez Rady Gmin:Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina , Świątniki Górne.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem:

Zintegrowany Program Aktywizacji i Partycypacji Społecznej na obszarze funkcjonalnym „Blisko Krakowa”

Raport diagnostyczny z analizy statystycznej

 

.Projekt dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.