I spotkanie konwentu ds. strategii czasu wolnego

W czwartek, 26 marca, w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe Konwentu Strategicznego ds. opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Oferty Czasu Wolnego na terenie Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”. 

W skład konwentu wchodzi kilkadziesiąt osób reprezentujących Partnerów projektu, tj. Gminy: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne oraz Powiat Krakowski, których praca czy zainteresowania związane są tematyką szeroko pojętej oferty czasu wolnego.

Podczas warsztatu przedstawiciele FRDL MISTiA (podmiot odpowiedzialny za przygotowanie dokumentu) zaprezentowali wnioski z analizy stanu rekreacji i turystyki oraz ochrony środowiska na całym obszarze funkcjonalnym (w oparciu o dane statystyczne). Zaprezentowane również zostały wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców obszaru funkcjonalnego, którego celem była ocena dostępności i jakości oferty w zakresie spędzania czasu wolnego.

Ciekawym elementem warsztatów była również prezentacja dr inż. Jacka Puchały z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, nt. wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców południowych dzielnic Krakowa, którego celem było określenie potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych i kulturowych Krakowian, które mogą być realizowane na terenie obszaru funkcjonalnego.

Następnie uczestnicy warsztatów próbowali dokonać analizy SWOT oraz zidentyfikować elementy misji i wizji dla obszaru funkcjonalnego w zakresie rekreacji i turystyki oraz ochrony środowiska.

 

Kolejne spotkanie Konwentu planowane jest na dzień 10 kwietnia 2015 r.

.Projekt dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.