Program Aktywizacji i Partycypacji - podsumowanie prac warsztatowych

W lutym w Dworze w Radziszowie odbyły się kolejne spotkania warsztatowe dotyczące opracowania Zintegrowanego Programu Aktywizacji i Partycypacji Społecznej na terenie obszaru funkcjonalnego:

10.02 (wtorek) - 2. warsztat ZPAiPS

W trakcie spotkania przedstawione zostały założenia Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 „Małopolska 2020” w ramach systemu ZARZĄDZANIA ROZWOJEM WOJEWÓDZTWA, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania i rozwoju aktywności obywatelskiej oraz wzmacniania kapitału społecznego, a także ostateczne, zweryfikowane pomiędzy sesjami strategicznymi i zrangowane wyniki analizy SWOT w zakresie współpracy samorządu z sektorem pozarządowym oraz aktywizacji i partycypacji społecznej.

W ramach prac warsztatowych dokonano analizy wyzwań rozwojowych dla obszaru funkcjonalnego „Blisko Krakowa” w zakresie współpracy samorządu z sektorem pozarządowym oraz aktywizacji i partycypacji społecznej oraz wstępnego określenia kierunków działań w ramach Zintegrowanego Programu Aktywizacji i Partycypacji Społecznej na obszarze funkcjonalnym.

 

20.02 (piątek) - 3. warsztat ZPAiPS

 

Dyskusja, prowadzona w ramach kolejnego spotkania warsztatowego, dotyczyła w szczególności ostatecznego kształtu planu operacyjnego Zintegrowanego Programu Aktywizacji i Partycypacji Społecznej na obszarze funkcjonalnym. Końcowy dokument przedstawiony zostanie do konsultacji końcem marca.

 Materiały do pobrania

1. Wyniki badań społecznych

2. Diagnoza

3. I warsztat

4. II warsztat

 

.Projekt dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.