Zakończono prace nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”.

Z przyjemnością prezentujemy efekty kilkumiesięcznej pracy zespołu składającego się z około 100 przedstawicieli środowiska lokalnego oraz zespołu projektowego.  Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” jest dokumentem planistycznym wyznaczającym najważniejsze obszary, cele, kierunki rozwoju i zadania, a także metody weryfikacji osiąganych rezultatów polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni obszaru funkcjonalnego, tworzonego przez pięć gmin powiatu krakowskiego: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawinę, Świątniki Górne. Strategia stanowi narzędzie wspierania pozytywnych zmian społeczno-gospodarczych w całej przestrzeni obszaru funkcjonalnego oraz niwelowania barier rozwojowych.

W najbliższym czasie planowane jest przyjęcie Strategii przez Rady Gmin:Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina , Świątniki Górne.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem:

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”

załączniki:

1. Analiza SWOT

2. Raport z badania potrzeb i preferencji mieszkańców w zakresie polityki rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”

3. Raport diagnostyczny z analizy statystycznej

.Projekt dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.