Strategia Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy - podsumowanie warsztatów

Zintegrowana Strategia Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy

W lutym odbyły się dwa spotkania warsztatowe związane z opracowaniem Zintegrowanej Strategii Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy na terenie obszaru funkcjonalnego:

3.02 (wtorek) - 2. warsztat ZSREiRP

W trakcie spotkania przedstawione zostały założenia Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 „Małopolska 2020” w ramach obszaru 1 GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI, a także założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Strategii ZIT dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego z Kuratorium Oświaty w Krakowie wygłosiła prezentację „Doradztwo zawodowe w Małopolskich szkołach. Oczekiwania pracodawców w oparciu o badania rynku pracy”. Przedstawione zostały także ostateczne, zweryfikowane pomiędzy sesjami strategicznymi i zrangowane wyniki analizy SWOT dla obszaru edukacji i gospodarki.

W ramach prac warsztatowych dokonano analizy wyzwań rozwojowych dla obszaru funkcjonalnego „Blisko Krakowa” w zakresie edukacji i gospodarki oraz wstępnego określenia celów dla Zintegrowanej Strategii Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy na obszarze funkcjonalnym.

17.02 (wtorek) - 3. warsztat ZSREiRP

W trakcie spotkania przedstawione zostały założenia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” w zakresie gospodarki, edukacji i rynku pracy. Pani Marta Czyżewska wygłosiła prezentację dotyczącą możliwości wykorzystania tekstu literackiego do pracy z uczniami klas 4-6 w ramach działań z preorientacji zawodowej. Prezentacja została bardzo dobrze przyjęta przez obecnych na warsztacie członków konwentu strategicznego, a w konsekwencji zadanie o podobnej tematyce wpisane zostało do założeń Zintegrowanej Strategii Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy na obszarze funkcjonalnym.

W ramach prac warsztatowych dokonano weryfikacji wyzwań rozwojowych dla obszaru funkcjonalnego „Blisko Krakowa” w zakresie gospodarki, edukacji i rynku pracy, a także określenia celów i kierunków działań w ramach Strategii.

Materiały do pobrania:

1. Diagnoza

2. I warsztat

3. II warsztat

4. III warsztat

.Projekt dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.