Witamy

OSTATNIO DODANE:


Gminy Powiatu Krakowskiego: Skawina Czernichów, Mogilany, Liszki i Świątniki Górne od kilku lat współpracują ze sobą, jednak od 4 lutego 2014 r. współpraca ta nabrała szczególnego znaczenia. W tym dniu została podpisana umowa dofinansowaniu projektu pn. „Razem Blisko Krakowa - zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego” , dzięki któremu gminy i powiat zyskają szereg dokumentów o charakterze technicznym i planistycznym. Dokumenty te będą dotyczyły m.in. projektów kanalizacyjnych, zagospodarowania terenów rekreacyjnych oraz projektów z zakresu ochrony środowiska. Ponadto w ramach projektu powstanie jedna strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Blisko Krakowa, czyli terenu wszystkich gmin wchodzących w skład partnerstwa oraz szereg strategii sektorowych dotyczących m.in. tematyki czasu wolnego, edukacji czy społeczeństwa obywatelskiego. Na realizację projektu gminy otrzymały wsparcie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w kwocie 2,23 mln zł. Wart podkreślenia jest fakt, że nasz projekt znalazł się w wąskim gronie 15 dofinansowanych projektów w skali całego kraju. Projekt realizowany jest w partnerstwie 10 podmiotów. Liderem projektu jest gmina Skawina, a parterami są gminy Czernichów, Mogilany, Liszki i Świątniki Górne, Powiat Krakowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Galicyjska Izba Gospodarcza, Podkrakowska Izba Gospodarcza oraz Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”. Dzięki realizacji projektu gminy nie tylko zacieśnią współpracę z partnerami zaangażowanymi w jego realizację, ale również przygotowują dokumentację niezbędną do pozyskania środków zewnętrznych z funduszy unijnych na lata 2014-2020.

.Projekt dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.